Privacyverklaring

Net als jij, vinden wij privacy ook belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons voor de verwerking van uw gegevens aan de geldige Nederlandse en Europese privacy wetgeving. In deze privacyverklaring lees je hoe wij dat doen voor gegevens die wij verwerken door het gebruik onze website (www.vlogout.nl)

Persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Gegevens over je bezoek: URL, browsertype, taal, datum en tijd van je bezoek.
 • Contactgegevens die je zelf aan ons doorgeeft via het contactformulier of door je aan te melden vooronze nieuwsbrief. Dit zijn gegevens als naam en mailadres.

Wij verwerken je persoonsgegevens enkel voor een van onderstaande doelen:

 • Contact onderhouden met klanten ter uitvoering van de overeenkomsten die we afgesloten hebben
 • Reageren op berichten via contactformulier van (potentiele) klanten
 • Uitsturen nieuwsbrief
 • Verbeteren van onze dienstverlening en optimaal laten functioneren van onze website

Cookies
VlogOut maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op de harde schijf van je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit geeft ons inzicht in hoe vaak en hoe je onze website gebruikt. Dit stelt ons in staat om onze website te verbeteren. Ook kunnen we hierdoor advertenties tonen op andere websites en effectiviteit meten.

Als je de website bezoekt wordt je gevraagd om de cookies te accepteren. Je kan ervoor kiezen dit niet te doen, dan werkt de website mogelijk minder goed. Je kunt via je internetbrowser cookies standaard weigeren.

Wij maken gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze maken het gebruik van de website makkelijk doordat ze voorkeursinstellingen onthouden.
 • Analytische cookies

Dit geeft ons informatie in hoe de website gebruikt worden en hoe we de website kunnen verbeteren. De cookie wordt geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google kan deze informatie, mits zij wettelijk verplicht zijn, doorgeven aan derden. De informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles en garandeert hiermee een passend beschermingsniveau voor de persoonsgegevens.

Gegevens delen met derden
VlogOut deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij een van de volgende situaties zich voordoet.

 1. Inschakelen subverwerkers - voor het optimaliseren van onze dienstverlening kan VlogOut overgaan tot het inschakelen van subverwerkers. In alle gevallen worden de gegevens, door de subverwerkers, verwerkt volgens onze geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsniveau.
 2. Verplicht door wet- en regelgeving
 3. VlogOut is betrokken bij een fusie of overname

Beveiliging van gegevens
VlogOut treft te allen tijde technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van beveiligde verbindingen. De opslag van gegevens vindt binnen Europa plaats. VlogOut bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.  

Gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen
U hebt recht op het inzien van uw persoonsgegevens. Als de gegevens volgens u onjuist zijn, dan heeft u de mogelijkheid deze te corrigeren. Ook heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
Voor het inzien, corrigeren en/of verwijderen van gebruikersgegevens, kunt u een mail sturen naar info@vlogout.nl.
Wij kunnen weigeren te voldoen aan uw verzoek als deze onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische maatregelen getroffen moeten worden of de privacy van anderen of onze diensten in gevaar brengt.

Klacht
Als je het gevoel hebt dat wij niet juist omgaan met je persoonsgegeven kan je een klacht indienden door een mail te sturen naar info@vlogout.nl.
Ook heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen Privacyverklaring
VlogOut behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie zal altijd beschikbaar zijn op de website: www.vlogout.nl.

Bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de meeste recente versie. Door gebruik te maken van de website gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de laatste versie.
Heb je vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@vlogout.nl.

Deze versie is het laatste bewerkt op 14-08-2018.